Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Oreylo. Op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naarOreylo.Oreylobiedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan u, de gebruiker, onder de voorwaarde van uw acceptatie van alle hier vermelde voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neem je deel aan onze "Service" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels die hierin worden genoemd en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Gelieve deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of enig deel van de site te gebruiken, stemt u in met gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of geen enkele dienst gebruiken. Als deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Elke nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt te allen tijde de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u die wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons toestemming heeft gegeven om eventuele minderjarige afhankelijken toe te staan deze site te gebruiken.
Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag je, bij het gebruik van de dienst, enige wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen doorsturen of enige code van destructieve aard.
Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook en op elk moment.
Je begrijpt dat je inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan inhouden; en (b) veranderingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.
Je gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, het gebruik van de dienst, of toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen ter gemak en zullen de Algemene Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder eerst primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service te wijzigen of stop te zetten (of een deel daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en zijn alleen onderhevig aan retournering of omruiling volgens ons Retourbeleid.
We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken aan een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht op een geval per geval basis uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je doet in onze winkel. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Voor meer details, bekijk onze Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, controle hebben of invloed op hebben.
Je erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, vertegenwoordigingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden verstrekt door de desbetreffende externe provider(s).
In de toekomst kunnen we ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de lancering van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderhevig zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTION 8 - DERDE PARTIJ LINKS

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Derdenlinks op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die verband houden met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) verstuurt of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u aan ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, schadelijk, obsceen of anderszins aanstootgevend beoordelen, of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.
Je gaat ermee akkoord dat je opmerkingen geen enkel recht van derden zullen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Verder ga je ermee akkoord dat je opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof je iemand anders bent, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van enige opmerkingen. Je bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die je plaatst en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige opmerkingen geplaatst door jou of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Je inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die wordt toegepast in de Service of op een gerelateerde website, mag worden opgevat als dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsregels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere vormen van schadelijke code te uploaden of verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet kunnen beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, farmen, voorwendselen te maken, te spideren, te crawlen of te scrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die mogelijk worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
Je stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan jou.
Je stemt uitdrukkelijk in dat jouw gebruik van, of onvermogen om, de dienst te gebruiken op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die aan jou worden geleverd via de dienst worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.
In geen gevalOreyloOnze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor letsel, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen via de dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale toegestane niveau door de wet.

SECTION 14 - SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om schadeloos te stellen, te verdedigen en onschadelijk te houdenOreyloen onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, bestuurders, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, schadeloos te stellen voor elke vordering of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gedaan door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTION 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling desondanks afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, deze vaststelling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere resterende bepalingen niet beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de beëindigingsdatum blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Indien naar ons oordeel u tekortschiet, of wij vermoeden dat u tekortschiet, om te voldoen aan enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij ook deze overeenkomst op elk moment beëindigen zonder kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of handhaven van een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden door ons vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Service, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, waarbij alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen tussen u en ons worden vervangen, mondeling of schriftelijk, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden.
Elke onduidelijkheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele aparte overeenkomsten waarbij wij u diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van HK.

SECTION 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt te allen tijde de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken op deze pagina.
We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden, vormt de aanvaarding van die wijzigingen.

SECTION 20 - CONTACT INFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via support@oreylo.com

-----